Php53

Bu yüzden aşağıdaki tutorial debian:stable (lenny) veya ubuntu (jaunty-9.04) için geçerlidir.

 1. /etc/apt/sources.list dosyasına aşağıdaki satırları ekle

   # php5.3
   deb http://php53.dotdeb.org stable all
   deb-src http://php53.dotdeb.org stable all
  
 2. update ve upgrade,

   $ sudo apt-get update
   $ sudo apt-get upgrade
  
 3. seçenek-1: php5.3 kur

   $ sudo apt-get install --reinstall php5
  
 4. seçenek-2: apache vs

   $ sudo aptitude install apache2 apache2-mpm-prefork \
    mysql-client-5.1 mysql-server-5.1 php5 php5-cli  \
    php5-mysql libapache2-mod-php5
  
 5. test et. aşağıdakine benzer bir satır görmelisin

   $ php5 -v
   PHP 5.3.2-0.dotdeb.2 with Suhosin-Patch (cli) \
   (built: Apr 20 2010 22:58:57)
  
GitHub'dayım