ldap passwd

LDAP konfigurasyon dosyaları şurada: /etc/ldap/*.conf.

rootpw değişkeni root passwordu tutmaktadır. Konfigurasyon dosyasında clear text olarak passwordu tutmak çok sağlıklı bir seçim değil. bunun yerine slappasswd işlevini kullanarak şifreli password üretmek ve bunu konfigurasyon dosyasına koymak daha uygun bir yol gözüküyor.

 1. şifreli password üretme (ayrıntılar için man slappasswd)

   $ slappasswd -h {CRYPT} -c '$2a$05$%.24s'
   {CRYPT}URETILEN_DEGER
  
 2. /etc/ldap/slapd.conf dosyasına aşağıdaki satırı ekle

   rootpw {CRYPT}URETILEN_DEGER
  
 3. ayarların etkili olabilmesi için /etc/init.d/slapd restart yeniden başlat.

Kaynaklar

 1. http://www.openldap.org/doc/admin24/slapdconfig.html
GitHub'dayım