debian upgrade

lenny (5.0) -> squeeze (6.0) upgrade işlemi

  1. /etc/apt/sources.list dosyasını şöyle güncelle: sources.list

  2. önce root ol $sudo -s ve sonra $ apt-get update && apt-get upgrade -y && apt-get -y dist-upgrade && apt-get clean && apt-get autoclean && apt-get autoremove

GitHub'dayım