vbox ağ sorunları

DRAFT

Ayarlar->Ağ yolunu takip ederek

Bağdaştırıcı 1: NAT
Bağdaştırıcı 2: Host-only adapter (vboxnet0)

(sanırım kaynağı klonlama olan) IP alamama/çakışma sorununu iki farklı şekilde çözmek mümkün,

 1. udev ayarları
 2. interface + dhc dhclient in boot anında başlatılması

YÖNTEM 1: udev ayarları

 1. $ ifconfig | grep HWad ile eth* lerin MAC adreslerini öğrenelim

   $ ifconfig | grep HWad
   eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:ca:10:ad
   eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:e8:be:f2
  
 2. şimdi /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules dosyasını aşağıdaki gibi oluşturalım: gist-466520,

   # This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
   # program run by the persistent-net-generator.rules rules file.
   #
   # You can modify it, as long as you keep each rule on a single line.
  
   # PCI device 0x8086:0x100e (e1000)
   SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="08:00:27:ca:10:ad", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"
  
   # PCI device 0x8086:0x100e (e1000)
   SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="08:00:27:e8:be:f2", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1"
  
 3. /etc/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules dosyasına aşağıdaki satırları ekle: gist-466496

   # ignore VirtualBox virtual interfaces
   ATTR{address}=="08:00:27:*", GOTO="persistent_net_generator_end"
  
 4. /etc/network/interface içeriği şöyle olmalıdır: gist-466499,

   auto lo eth0 eth1
   iface lo inet loopback
  
   iface eth0 inet static
     address 10.0.2.15
     netmask 255.255.255.0
     gateway 10.0.2.2
  
   iface eth1 inet static
     address 192.168.56.101 # FIXME: beni uygun bir degerle guncelle
     netmask 255.255.255.0
     gateway 192.168.56.1
  
 5. reboot

YÖNTEM 2: interface + dhc dhclient in boot anında başlatılması

 1. $ sudo rm -rf /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules dosyasını sil

 2. YÖNTEM 1-Adım 2-3-4 yerine getir

 3. dhclient in boot anında başlatılması,

  a. mydhclient isimli, çalıştırılabilir, /etc/init.d/ konumunda şu içerikle bir dosya üret: gist-466496

  b. bunu başlangıçta başaltabilmek için $ sudo update-rc.d mydhclient defaults 99 90 komutunu çalıştır.

  c. Eğer başlangıçta çalışmasını (ileride) engellemek istersen $ sudo update-rc.d -f mydhclient remove komutu yeterlidir.

Kaynaklar

 1. http://lastkth-en.blogspot.com/2008/04/virtualbox-clone-virtual-machine-ubuntu.html
 2. http://www.virtualbox.org/ticket/4038
 3. http://www.virtualbox.org/ticket/660
 4. http://www.linuxquestions.org/questions/linux-newbie-8/dhclient-needed-every-time-i-boot-to-get-internet-335955/
 5. http://www.debian-administration.org/article/Making_scripts_run_at_boot_time_with_Debian
GitHub'dayım