vbox

Önce sanal harddiski klonla sonra da vbox oluştur.

klonla

Daha önce oluşturmuş olduğumuz cas.vdi makinemi klonlayacağım ve ismini moodle.vdi olarak seçiyorum

$ VBoxManage clonehd cas.vdi moodle.vdi

Bu hata mesajı verdi,

ERROR: Cannot register the hard disk bla bla

Araştırınca sebebinin dosyaları şu anki klasör yerine öntanımlı klasör (~/.VirtualBox/HardDisks) altında aramasından kaynaklandığını farkettim. Doğru komut satırı,

$ VBoxManage clonehd $(pwd)/cas.vdi $(pwd)/moodle.vdi
Oracle VM VirtualBox Command Line Management Interface Version 3.2.6
(C) 2005-2010 Oracle Corporation
All rights reserved.

0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%
Clone hard disk created in format 'VDI'. UUID: 3ff1aa0c-b2ea-48fc-xxxx-xxxxxxxxxxxx

VDI dosyamız üretilmiş olmalı,

$ ls | grep moodle
moodle.vdi

Her şey yolunda.

vbox oluştur

her şey yolunda olmalı

makine ismini değiştirmek

http://seyyah.me/2010/06/24/hostname-renaming.html adresindeki tutoriali takip ediniz.

ağı ayarlamak

http://seyyah.me/2010/06/25/vbox-ag.html adresindeki tutoriali takip ediniz.

GitHub'dayım