moodle kurulumu

kurulum

$ sudo apt-get install moodle

virtual host olarak ayarlama

localhost yerine sağladığınız bir IP adresinden/dışarıdan erişilmesini istediğimizde apache sunucusunda sanal bir host oluşturmamız gerekir. Moodle un yüklenmiş olduğu makinenin IP adresi 192.168.56.789 olduğunu kabul edelim.

 1. Sanal Host oluşturmak için önce default aayrlardan kopya moodlevirtualhost dosyasını oluştur,

  $ cd /etc/apache2/sites-available $ sudo cp default moodlevirtualhost

 2. bu dosyanın içeriği aşağıdakine benzer olmalı

  <VirtualHost *:80> ServerAdmin kendi@email.adresiniz # DocumentRoot /usr/share/moodle/ ServerName http://192.168.56.789 #ServerAlias www.mymoodleserver.dyndns.org mymoodleserver.dyndns.org #RewriteEngine On #RewriteOptions inherit </VirtualHost>

 3. sanal hosttaki siteyi erişilir kılalım. bunun için sembolik linklememiz gerekecek

  $ sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/moodlevirtualhost /etc/apache2/sites-enabled

 4. ayarların etkin olabilmesi için apache2 yi tekrar başlat

  $ sudo /etc/init.d/apache2 restart

 5. moodle ayar dosyasında küçük bir ayar gerekiyor. aşağıdaki dosyada $CFG->wwwroot = 'http://192.168.56.789/moodle'; olarak güncelliyoruz.

  $ sudo vim /etc/moodle/config.php

 6. son olarak apache ayar dosyasında izin ayarı çekiyoruz (doğru pratik olduğunu zannetmiyorum, daha iyisini buluncaya kadar) aşağıdaki dosyada allow from all biçiminde ayarlıyoruz.

  $ sudo vim /etc/moodle/apache.conf

 7. test zamanı. web tarayıcınızda http://192.168.56.789/moodle. her şey yolunda olmalı …

GitHub'dayım