hostname renaming

Makine ismimiz cas onu moodle ile değiştirmek istiyorum. Nasıl olacak?

  1. /etc/hostname dosyasında :%s/cas/moodle/gce değişikliğini yapıyoruz.

  2. komut satırında $ sysctl kernel.hostname=YENI_MAKINE_ISMI yani $ sysctl kernel.hostname=moodle yazıyoruz.

  3. /etc/hosts dosyasında :%s/cas/moodle/gce değişikliğini yapıyoruz.

  4. komut satırında $ /etc/init.d/hostname.sh çalıştırıyoruz

  5. çıkış yapıp tekrar girin ve aşağıdaki kontroller moodle çıktısı üretmeli

    $ uname -n moodle

    $ hostname moodle

GitHub'dayım