branch ile çalışmak

$ cd tmp/gt/branchla_calisma/
$ vim test # duzenle
$ git add .
$ git commit -a -m ilk
$ 
$ git branch deneysel
$ git branch -d deneysel
$ git branch
$ 
$ git checkout deneysel
$ 
$ vim bar #duzenle
$ git add .
$ git commit -a -m branchtan
$ git checkout master
$ ls 

bar dosyası görülmüyor değil mi? çünkü deneysel branch’ında kaldı, bu tarafa almadık (merge) henüz. daha başka ne değişiklikler var görmek için

$ git diff deneysel

bu değişiklikleri master‘da birleştirmek için

$ git merge deneysel

çakışma oluşturup idare edelim

iki branch ta aynı dosyada aynı yerlerde değişiklik yapalım. test dosyası içeriği “bur bir test dosyası” dır.

$ git checkout deneysel
$ vim test 
> bu iki test dosyası
$ git commit -a -m "conflict:deneysel"
$ git checkout master
$ vim test
> bu uc test dosyası
$ git commit -a -m "conflict:master"

şimdi iki branch tan gelenleri master da birleştirelim

$ git checkout master
$ git merge deneysel
$ git merge deneysel 
Auto-merging test
CONFLICT (content): Merge conflict in test
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

mealen test dosyasında merge işlemi başarısız oldu. o dosyaya git, seçimini yap, tekrar commitle. o dosya içeriğine bir göz atalım,

<<<<<<< HEAD:test
bu uc test dosyası
=======
bu iki test dosyası
>>>>>>> deneysel:test

mealen HEAD (master) dosyasında böyle deniyor, deneysel branch ında şöyle deniyor, hangisi olsun. diyelim ki biz ikisini de birleştireceğiz, içerik aşağıdaki gibi

bu iki/uc test dosyası

kaydedip tekrardan commitle

$ git commit -a -m "conflict duzeltildi"
GitHub'dayım