byobu

@roktas hocamızın hızlı gösterisinin ardından screen->byobu geçişini yapalım istedim.

Elimdeki sistem Ubuntu 9.04 (Jaunty Jackapole) (cat /etc/lsb-release)

ön ayarlar

Önce /etc/sources.list dosyasına aşağıdaki satırları ekliyoruz

deb http://ppa.launchpad.net/byobu/ppa/ubuntu jaunty main 

Ubuntu dağıtımınız farklıysa jaunty yerine dağıtım isminizi deneyebilirsiniz.

Sayısal imzayı ekleyelim

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys F430BBA5

kurulum

Artık kuruluma geçebiliriz

sudo apt-get update 
sudo apt-get install byobu byobu-extras

test

Shellde $ byobu diyoruz.

kısayollar

Byobu Default Hotkeys

F2  Create a new window
F3  Go to the previous window
F4  Go to the next window
F5  Reload profile
F6  Detach from the session
F7  Enter scrollback mode
F8  Re-title a window
F9  Configuration
F12  Lock this terminal

export

profil ayarlarınızı dışa aktarıp diğer makinenizde kullanabilirsiniz.

kirkland@t61p:~$ byobu-export -c light

Success!

 Profile : [light]
 Archive : [/tmp/byobu.AZJaNC.tar.gz]

Extract the archive in your home directory on the target system.
GitHub'dayım